รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Vol 23 No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม 2560

Published: 2018-02-21

The Factors associated with Systemic Inflammatory Response Syndrome 72 hours after Major Abdominal Surgery

Permpen Noitun, Teeranut Harnirattisai, Chatchai Mingmalairak, Siriluck Kaewsriwong

269-283

The Study of Validity and Reliability of the the FOUR Score in Critical Care Nurses

Oraphan Kaewsuay, Kusuma Khuwatsamrit, Suporn Wongvatunyu

298-313

Factors Related to Eating Behavior after Cholecystectomy among Patients with Cholecystitis

Nalinee Cheryklinput, Niphawan Samartkit, Khemaradee Masingboon

314-327

View All Issues

Indexed in tci