เป็นวารสารที่พิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางผลงานวิชาการและการ วิจัยทางสาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปอุตสาหกรรม นิเทศศิลป์ ศิลปกรรม และการวางแผนภาคและเมือง

Vol 24 No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

Published: 2018-01-09

View All Issues

Indexed in tci