เป็นวารสารที่พิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางผลงานวิชาการและการ วิจัยทางสาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปอุตสาหกรรม นิเทศศิลป์ ศิลปกรรม และการวางแผนภาคและเมือง

Vol 24 No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Published: 2017-07-11

View All Issues

Indexed in tci