อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160
Walailak Abode of Culture Journal  WALAILAK UNIVERSITY
222 THAIBURI, THASALA DISTRICT NAKHONSITHAMMARAT 80161

Principal Contact

Assoc.Prof.Dr. Suebpong Thammachat
Editor in Chief
Walailak Abode of Culture, Walailak University
Phone 0-7567 –2508 – 10

Support Contact

Pennapa Waiyawek
Phone 0-7567 –2508 – 10