อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160
Walailak Abode of Culture Journal  WALAILAK UNIVERSITY
222 THAIBURI, THASALA DISTRICT NAKHONSITHAMMARAT 80161

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
บรรณาธิการวารสาร
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Phone 0-7567 –2508 – 10

Support Contact

นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก
Phone 0-7567 –2508 – 10