วารสารช่อพะยอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4372-2623 โทรสาร. 0-4372-2623

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
วารสารช่อพะยอม
Phone 0-4372-2623

Support Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
Phone 0-4372-2623