สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านบทความออนไลน์ ได้ที่ table of content

วารสารวิชาการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดทำโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และ 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร (เปิดรับตลอดปี)

2016-01-18

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา(peer-review)ตีพิมพ์ลงในวารสาร สามารถเข้าอ่านรายะเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/index/index

เปิดรับตลอดปี ทั้งบุคคลภายในและภายนอก (ขณะนี้เปิดรอบพิจารณา ฉบับกรกฏาคม-ธันวาคม 2561 สำหรับบุคคลภายใน และฉบับเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2562 สำหรับบุคคลภายนอก)

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่  02-2612096 หรือที่อีเมล pinpinat.cultureswu@gmail.com

Vol 19 No 1 (37) (2560): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (37) กรกฏาคม-ธันวาคม 2560

Published: 2017-12-15

Ethics in Dance Research

นราพงษ์ จรัสศรี

65-71

A Study of Votive Tablets in Wooden Frame in Lampang Province

ยุทธภูมิ มั่นตรง

103-113

‘Floods are wars and people are victims’ : a concept reflected in Thai newspaper headlines.

รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม

114-125

View All Issues

 tci

 

NEWS ::: วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในประกาศของ สมศ. และ สกอ.

NEWS ::: สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านบทความออนไลน์ ได้ที่ table of content ด้านล่างเพจนี้

NEWS ::: สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เปิดรับบทความวิชาการด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร ติดต่อสอบถาม โทร. 02-649-5000 ต่อ 12062 หรือ pinpinat.cultureswu@gmail.com (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ผู้สนใจส่งบทความโปรดอ่าน!!  6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการส่งบทความ

  1. ปรับรูปแบบบทความตามรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำเร็จรูป สำหรับวางข้อความลงไปได้เลย 1) แบบฟอร์มาสำเร็จรูปบทความวิชาการ 2) แบบฟอร์มสำเร็จรูปบทความวิจัย
  2. กรอกใบสมัครบทความ คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่
  3. สมัครสมาชิกในเว็บไซต์นี้  คลิกดาวน์โหลดคู่มือวิธีการลงทะเบียนผ่านระบบที่นี่
  4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ activate ID และแจ้งความจำนงส่งบทความ ที่เมล pinpinat.cultureswu@gmail.com หรือ โทร. 02-649-5000 ต่อ 12062 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
  5. กลับมาดำเนินการส่งบทความผ่านระบบ คลิกดาวน์โหลดคู่มือวิธีการส่งบทความผ่านระบบที่นี่
  6. เช็คสถานะบทความ คลิกดาวน์โหลดคู่มือการเช็คสถานะบทความผ่านระบบได้ที่นี่

NEWS ::: ทางวารสารมีบริการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เขียนบทความ 

1. บริการแปลบทคัดย่อ+ชื่อเรื่อง+คำสำคัญ บทคัดย่อต้องมีความยาว 250-300 คำ แปลโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ บทคัดย่อละ 1000 บาท 

2. บริการแปลบรรณานุกรม 300-600 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการที่ต้องแปล คลิกดูรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมได้ที่นี่

3. บริการจัดหน้าบทความ บทความละ 200 บาท คลิกดูตัวอย่างรูปแบบที่จัดเรียบร้อยแล้วได้ที่นี่