กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพที่มีผลจากมลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF