กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการเสริมพลังอำนาจประชาชน เพื่อการเป็นปึกแผ่นของชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF