กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF