• นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

     วารสารการวิจัยกาสะลองคำ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • กระบวนการประเมินบทความ
  • ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

  • กำหนดออกวารสาร

ปีละ 2 ฉบับ : มกราคม-มิถุนายน

                     กรกฎาคม-ธันวาคม

  • ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย