“วารสารการวิจัยกาสะลองคำ” จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ :
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
Print ISSN 1906-3016

ปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

2018-10-04

กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2561) เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาครบตามจำนวนแล้ว จึงจะเปิดระบบรับบทความตั้งแต่ มกราคม 2562 เป็นต้นไป

Vol 12 No 1 (2018): JANUARY-JUNE 2018

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 12 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2561  (p 1-150)

Published: 2018-07-03

Demand Response Algorithm for Building Energy Management System

Jarun Khonrang Khonrang, Bunyawat Vichanpol, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo

1-10

View All Issues