วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 12 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2561  (p 1-150)

Published: 2018-07-03

Demand Response Algorithm for Building Energy Management System

Jarun Khonrang Khonrang, Bunyawat Vichanpol, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo

1-10

Relationship Between Dividend Policy and Stock Price Volatility in the Stock Exchange of Thailand

Teptai Nuannuch, Sirikiat Ratchusanti, Chanon Chingchayanurak, Chaiwuth Tangsomchai

65-79