วารสารศิลปศาสตร์ขอความร่วมมือในการเตรียมต้นฉบับ ตามลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้

Journal of Liberal Arts cooperation in preparing the manuscript. Follow the link attached.

 

- คำแนะนำจัดเตรียมบทความต้นฉบับ

https://drive.google.com/open?id=0B5zoAKNFQSd5M3didkE5R3FaTkE

- Author Guidelines

https://drive.google.com/open?id=0B5zoAKNFQSd5bEl6TzREV0dQMUE

- Template (รูปแบบบทความ)

ผู้แต่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ .doc เพื่อแก้ไขไฟล์นั้นในการจัดเตรียมต้นฉบับ ทั้งนี้วารสารศิลปศาสตร์แนบไฟล์ PDF มาด้วย 

Author can download file .doc to edit the file in preparation of the manuscript, and attach a PDF file. 

.doc file

https://drive.google.com/open?id=0B5zoAKNFQSd5ZjFjVkk2Vm9iOVk

PDF file

https://drive.google.com/open?id=0B5zoAKNFQSd5dE5IelVQUmJYekU