ตำแหน่งการปกครองและระบบไพก์ในอาณาจักรอาหม ค.ศ. 1228 - 1826

Main Article Content

ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์

Abstract

บทคัดย่อ


            กลวิธีในการบริหารบ้านเมืองของคนไทกลุ่มหนึ่งที่ตั้งรกรากสร้างอาณาจักรบนดินแดนกามรูป อินเดีย ท่ามกลางชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งน่าหวั่นเกรงและดำรงอยู่นานถึงหกศตวรรษย่อมมีระบอบวิธีการบริหารจัดการ ที่แข็งแกร่งเหนือความเข้มแข็งของชนท้องถิ่นเดิมที่มีหลากหลายกลุ่ม จึงนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าเอกสารในประเด็นตำแหน่งหน้าที่ของขุนนางและการเกณฑ์แรงงานสามัญชนชายหรือไพก์ซึ่งมีความสำคัญทั้งต่อบ้านเมืองและเป็นดัชนีแสดงยศของข้าราชการ พร้อมได้ทบทวนเทียบบางประเด็นระหว่างไพก์และไพร่โดยสังเขป บทความทางวิชาการนี้ได้พบว่า จากศูนย์กลางกระจายอำนาจแตกแขนงทั่วถึง ตำแหน่งข้าราชการสูงสุดหรือรัฐมนตรีแรกเริ่มคือ เจ้าเฒ่าหลวง เจ้าพรองเมือง และเพิ่มภายหลัง เจ้าสึงหลวง ผู้แก่หลวง และเฒ่าเมือง ผู้แก่หลวงหรือบาร์ผู้กานประจำเมืองหน้าด่านมีอำนาจรองจากกษัตริย์ แต่ละตำแหน่งประกอบด้วยสายขุนนางลดลั่นตามลำดับโดยจำแนกตามงานและเขตพื้นที่ ไพก์ทุกคนได้รับการฝึกทักษะทั้งพลเรือนและทหาร ไพก์ในสังกัดหรือเขลของขุนนางเป็นสิ่งแสดงลำดับยศ หลังจากประจำการไพก์ได้รับเกียรติจากชุมชน ไพก์และไพร่ของไทยมีความต่างและคล้ายคลึงในแง่คุณค่าไพก์ได้รับการยกย่องและเกียรติประวัติ ไพร่ได้รับการสักข้อมือแสดงถึงการเกณฑ์และกำหนดบอกสถานะ ทั้งนี้ไพก์และไพร่ต่างเป็นสิ่งชี้ศักดินาของขุนนาง อีกทั้งการศึกษานี้ยัง    ถือเป็นการทำความรู้จักคนไทแขนงนี้ผ่านตำแหน่งราชการในการบริหารปกครองและระบบไพก์ซึ่งเป็นฐานหลักสำคัญของอาณาจักร


Abstract


The paper discusses the administrative strategy of Ahom, Tai race, who settled in the land of Kamarup in India. Though the kingdom had scaled great heights in political management over them. The kingdom’s reign lasted for 600 years and stood among brave tribes which led to the present of study the Ahom administrative position and enrolled adult male subject or paik. Paik had significance for the country and as an index of government officer hierarchy. The comparison between paik and Thai prie from a feudalist view point was included in this study. Administrative power spread from the center through all directions in the state. The highest rank or ministers on from the very first day of Ahom’s government, were Chao Taoluang and Tao Prongmuang and in later eras 3 more ministers were announced; Chaosunglung, Pukanluang and Taomuang. Pukanluang or Barpukan who protected the kingdom’s boundary and were the king’s deputy. Ministers had a line of authority in different hierarchies according to their duties and areas of responsibility. During enrolled period, every paik practiced both civil and military. The number of paiks in territorial guild or khel were explained by the official ranking. Paik and prie explicated the difference and similarity. In view of human value, paik was admired and honoured while a wrist tattoo presented the enrollment and society strata of prie. Thus both men were the index of a feudalist society. The article introduces this Tai branch through administrative management and paik system which were the strength of kingdom. 


 

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ