วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก
Owner: Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla Tel. 074-286452  E-mail: sjnpsu@gmail.com

Editor: Associate Professor Dr.Waraporn Kongsuwan
Set out 4 Volum/Year  Vol. 1 January-March,  Vol. 2 April-June, Vol. 3 July-September, Vol. 4 October-December

Vol 38 No 1 (2018): Songklanagarind Journal of Nursing January-March

Published: 2018-03-31

Growth and Development in Children with Congenital Heart Disease

Phetlada Petruentong, Arunrut Srichantaranit, Tassanee Prasopkittikun

10-21

Spiritual Well-Being and Needs Among Patients with End-Stage Renal Disease, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University

Benyapa Muksiritipanun, Khachee Pongsathonviboon, Ampun Jensuwan, Yupha Wongrostrai, Boontiva Soowit

63-76

Thai Traditional Midwifery Care

Janpaphat Kruekaew, Sureeporn Kritcharoen

103-110

Assessment of Nurses’ Quality of Life

Sasiwimol Panuraj, Yaowarat Matchim

129-143

Conducting the Focus Group of Novice Nurse Qualitative Researchers: A Literature Review

Atchanat Wangsom, Puangpaka Kongvattananon, Chomchuen Somprasert

144-153

The Practice of Yoga in Releasing Menstruation Discomforts

Sasithron Laimek, Samonnun Tassaneesuwan, Siriporn Vetcho, Onanong Chukaew, Angsuma Aphichato

154-162

View All Issues

Indexed in tci