สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Principal Contact

ชัยฤทธิ์ ทองรอด
Asst. Prof. Dr.
ผศ.ดร.
Phone +66 81621 2871

Support Contact

นายปัญญา ศรีเพชรสุพรรณ
Phone +66 84644 5886