วารสาร Thai Journal of Science and Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์/โทรสาร 02-5644444 ต่อ 2065

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์
บรรณาธิการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Phone 084-0105713

Support Contact

นางกัลยารัตน์ ภู่สุดแสวง
Phone 081-9211547