วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยกำหนดการเผยแพร่ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม) เผยแพร่ในเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) เผยแพร่ในเดือนกันยายน และฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) เผยแพร่ในเดือนธันวาคม

      Thammasat Medical Journal is a publication for dissemination of research and knowledge about medical sciences, applied Thai traditional medicine, public health, and multidisciplinary in health sciences. It is published quarterly: Number 1 (January - March) published in March, Number 2 (April - June) published in June, Number 3 (July - September) published in September and Number 4 (October - December) published in December. It is a peer reviewed journal.

Vol 18 No 3 (2018): July - September

Published: 2018-10-08

Effects of active recovery on physical performance and heart rate in healthy male aged 18 - 25 years

Pisit Suwannimit, Kampol Yoomuang, Sitichai Srijaroonputong, Sarun Wongwilatnurak, Thanawat Kitsuksan

330-338

Effect of haze and air pollution on cardio-respiratory systems in northern of Thailand

Ketwarang Leelasittikul, Kornanong Yuenyongchaiwat, Sasipa Buranapuntalug, Khajonsak Pongpanit, Patcharee Koonkumchoo

339-348

Anti-allergic, anti-inflammatory and antioxidant activities of Aegle marmelos Correa. Fruit

Pathompong Phuaklee, Bhanuz Dechayont, Jitpisute Chunthorng-Orn, Arunporn Itharat

349-357

Factors Influencing Preclinical Medical Students of Thammasat University's Decisions on Attending Live Lectures

Thanapon Roddaje, Nichayada Hirunwattana, Numwong Tapsirisuntorn, Nuchanart Suealek, Panadda Rojpibulstit

358-373

Macrophage activation syndrome presenting in a child with concomitant systemic lupus erythematosus and HIV infection: A case report

Panjarat Sowithayasakul, Patamakom Pruangprasert, Panit Takkinsatian, Phakatip Sinlapamongkolkul

434-439

Tuberculosis Control

Somchai Bovornkitti, Manop Pitukpakorn, Attaporn Cheepsattayakorn

476-477

View All Issues

Indexed in tci