วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยกำหนดการเผยแพร่ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม) เผยแพร่ในเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) เผยแพร่ในเดือนกันยายน และฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) เผยแพร่ในเดือนธันวาคม

      Thammasat Medical Journal is a publication for dissemination of research and knowledge about medical sciences, applied Thai traditional medicine, public health, and multidisciplinary in health sciences. It is published quarterly: Number 1 (January - March) published in March, Number 2 (April - June) published in June, Number 3 (July - September) published in September and Number 4 (October - December) published in December. It is a peer reviewed journal.

Vol 17 No 3 (2017): JULY - SEPTEMBER

Published: 2017-09-19

Editor's Note

Surasak Buranatrevedh

276

Accuracy of appendiceal sonography: influence of number of cases and working shift

Sornsupha Limchareon, Watanya Jaidee, Alisara Wongsuttilert Wongsuttilert, Adisorn Boonyarit, Akkaporn Wititvarodom

287 - 295

Vest style breast phantom for practicing in mammography positioning

Thunyarat Chusin, Jutamas Sandaeng, Kanjanaporn Jirakittikool, Supakorn Aukusonsomboon, Sararat Mahasaranon, Arkom Thongprong

325 - 335

Dysbiosis preventing property of rice bran extract from glutinous black rice and germinated brown rice

Patcharavirun Pornsawadkhundech, Sukanya Srijampa, Patcharaporn Tippayawat, Khaetthareeya Sutthanut

346 - 355

Diagnosis and management of nocturia

Valeerat Swatesutipun

390 - 401

Advanced wound dressing

Nuttorn Boochangkool

402 - 407

Pulmonary contusion

Amonpon Kanlerd

408 - 417

Giant cell tumor of bone

Krit Boontanapibul

418 - 427

Research and development for education

Kamonmarn Virutsetazin, Kittikran Pandang

448 - 455

Liquid biopsies

Panthep Suttinont, Manop Pithukpakorn, Somchai Bovornkitti

456 - 457

CRISPR/Cas: The molecular scissors

Manon Pitukpakorn, Somchai Bovornkitti

458 - 461

Free-living amoebae in Thailand

Nibha Jaroonvesma, Somchai Bovornkitti, Chantira Suthikornchai

462 - 463

English dictionary of medical terms: The letter H (continue)

The Royal Institute’s Medical Dictionary -

464 - 470

View All Issues

Indexed in tci