วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยกำหนดการเผยแพร่ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม) เผยแพร่ในเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) เผยแพร่ในเดือนกันยายน และฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) เผยแพร่ในเดือนธันวาคม

      Thammasat Medical Journal is a publication for dissemination of research and knowledge about medical sciences, applied Thai traditional medicine, public health, and multidisciplinary in health sciences. It is published quarterly: Number 1 (January - March) published in March, Number 2 (April - June) published in June, Number 3 (July - September) published in September and Number 4 (October - December) published in December. It is a peer reviewed journal.

Vol 18 No 1 (2018): January - March

Published: 2018-03-27

Editorial Note

Anucha Apisarnthanarak

7

A Systematic Review of the Effectiveness of Mindfulness Meditation and Contemplation upon Vascular Disease Patients.

Pantip Sangprasert, Srimuang Palangrit, Surasak Buranatrevedh, Natima Tiyoa, Junya Pattaraarchachai

79-92

Effect of Andrographolide on cell viability and proliferation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells

Naruphong Phunikom, Pakpoom Kheolamai, Sirikul Manochantr, Chairat Tantrawatpan, Duangrat Tantikanlayaporn

93-103

Effectiveness of Herbal Poultice for Knee Pain Relief in Patients with Osteoarthritis of Knee

Phiyaphon Poonsuk, Suchada Songphasuk, Merisa Jantha, Netraya Nimpitakpong, Kitrawee Jiraratsatit

104-111

English dictionary of medical terms: The letter I

The Royal Institute’s Medical Dictionary -

146-147

View All Issues

Indexed in tci