ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

2019-03-10

ประกาศรับบทความบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟิตรีนา ดาราแม 063-749-0929 หรือ 073-299-634