รอบที่ 57

13-15

ก.ย. 2565

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/12 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 58

16-18

พ.ย. 2565

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/14 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 53

18-20

พ.ค. 2565

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/12 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 54

15-17

มิ.ย. 2565

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/11 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 55

6-8

ก.ค. 2565

สถานที่ แผนที่

โรงแรม Avani จ.ขอนแก่น

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/18 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 56

17-19

ส.ค. 2565

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/13 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 49

26-28

ม.ค. 2565

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/12 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 50

9-11

ก.พ. 2565

สถานที่ แผนที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/18 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 51

2-4

มี.ค. 2565

สถานที่ แผนที่

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/11 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 52

30มี.ค.-1เม.ย.

2565

สถานที่ แผนที่

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/13 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ